ISHAD2019


3. ULUSLARARASI DOĞAL AFETLER VE AFET YÖNETİMİ SEMPOZYUMU
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi TÜRKİYE 25-26 Ekim 2019

Komiteler

ONURSAL BAŞKAN

ORGANiZASYON KOMİTESİ

BİLİMSEL KOMİTE

SEKRETERYA