ISHAD2020


4. ULUSLARARASI DOĞAL AFETLER VE AFET YÖNETİMİ SEMPOZYUMU
Bursa Teknik Üniversitesi Bursa TÜRKİYE 24-25 EKİM 2020

Yayınlama

Bilim kurulu tarafından, sözlü sunumu yapılan bildirilerden seçilenler aşağıdaki uluslararası hakemli dergilerde yayınlanacaktır: 

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,  (ISSN: 2147-835X, TR-Dizin indeksli)

Academic Platform Journal of Engineering and Science 
(ISSN: 2147-4575, TR-Dizin indeksli)

Disaster Science and Engineering 
(ISSN: 2336-6494)


Seçilen bildiriler, ilgili derginin hakemleri tarafından da incelenecek olup değerlendirme sürecini başarıyla geçenler yayınlanabilecektir. 
Tüm bildiriler, orijinal ve herhangi bir yerde yayınlanmamış çalışmalar olmalıdır

Tüm makaleler, şu anda inceleme altında olmayan orijinal ve yayınlanmamış çalışmaları temsil etmelidir
Tüm makaleler, şu anda inceleme altında olmayan orijinal ve yayınlanmamış çalışmaları temsil etmelidir
Tüm makaleler, şu anda inceleme altında olmayan orijinal ve yayınlanmamış çalışmaları temsil etmelidir