ISHAD2019


3. ULUSLARARASI DOĞAL AFETLER VE AFET YÖNETİMİ SEMPOZYUMU
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi TÜRKİYE 25-26 Ekim 2019

Bildiri Formatı

Sempozyum için bildiri formatını aşağıdaki dosyada bulabilirsiniz. Bildirinin sayfa sınırı 10 ile sınırlandırılmıştır.
Fazladan 6 sayfa daha olabilir fakat her sayfa için 10 Euro ödenmelidir.

Tamamen Türkçe olan bildiriler için İngilizce özet bulunmalıdır.

Bildiri Formatı : Bildiri Şablonu