Amaç&Kapsam

Amaç&Kapsam

Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu, AKADEMİK PLATFORM tarafından 2016'dan beri düzenlenen yıllık bir sempozyumdur. Doğal afetler ve afet yönetimi ile ilgili orijinal, en yeni araştırmaları ve eleştirel incelemeleri yayınlamak için bir forum sağlar. Bu çerçevede konferans, akademisyenleri, uzmanları, bürokratları, idarecileri, kurumları, öğrencileri, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını doğal afetler ve afet yönetiminin daha iyi anlaşılması, paylaşması, değişimi ve güncellenmesi için bir araya getiren bir platform oluşturmaktadır.

Sempozyumun kapsamı aşağıdaki listeyi kapsayacaktır:

Sempozyum Konuları:

 1. Afet Lojistiği Planlama ve Koordinasyonu
 1. Afete Duyarlı Kentleşme
 1. Afetlerde Bilgisayar ve Teknoloji Kullanımı
 1. Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı
 1. Doğal Afetlerde Risk Analizi Ve Afet Yönetimi
 1. Hidro-Meteorolojik Afetler 
 1. İklim Değişikliği
 1. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik Ve Nükleer Riskler
 1. Sismik Tehlike Analizi
 1. Afet Direnci ve Sürdürülebilirlik
 1. Ulaşım Şebeke Güvenliği Ve Güvenilirliği
 1. Yangın
 1. Zemin Problemleri
 1. Afet İletişimi
 1. Afet Ve Sağlık Yönetimi